POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2018 R.
Bydło i trzoda chlewna – stan w dniu 1 czerwca

Według wstępnych danych1 w województwie dolnośląskim pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 104,8 tys. sztuk i było mniejsze o 3,1% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 4,8% oraz bydła w wieku 2 lata i więcej o 3,9%. Nieznaczne zwiększenie pogłowia odnotowano w grupie młodego bydła – o 0,2%.