POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.
Stan w grudniu 2014 r.

(Dane wstępne)