POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2017 R.
Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan w czerwcu 2017 r.

Źródło danych stanowiły:

    - uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań pogłowia:

  • bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;
  • trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego,
    przeprowadzonych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych utrzymujących w/w gatunki zwierząt,

    - dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).

Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.
* Pogłowie trzody chlewnej – od 2015 r. zmiana terminu badania z 31 lipca na 1 czerwca.