Pogłowie bydła[1]województwie dolnośląskim w czerwcu 2023 r. liczyło 109,6 tys. sztuki było niższe o 1,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Spadek liczebności stada bydła ogółem był przede wszystkim wynikiem ograniczenia populacji cieląt w wieku poniżej 1 roku.

Według wstępnych danych pogłowie świń[2]w czerwcu 2023 r. liczyło 134,6 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 22,7%. Największy spadek (o 32,4%) pogłowia w skali roku wystąpił w grupie prosiąt o wadze 20 kg i więcej.

 

[1]Dane z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; pogłowie bydła według siedziby stada.

[2]Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego obejmującego:

  • wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
  • wylosowane gospodarstwa indywidualne (w kraju 30 tys. gospodarstw - próba około 2%).