Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w czerwcu 2020 r.

Bydło i świnie – stan w czerwcu

Według wstępnych danych1 w województwie dolnośląskim pogłowie bydła w czerwcu 2020 r. liczyło 103,2 tys. sztuk i było niższe o 3,7% w porównaniu analogicznego okresu 2019 r. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem było przede wszystkim wynikiem spadku populacji młodego bydła w wieku 1-2 lata.