POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2018 R.
Bydło i trzoda chlewna – stan w dniu 1 grudnia


Według wstępnych danych[1] w województwie dolnośląskim pogłowie bydła w grudniu 2018 r. liczyło 100,8 tys. sztuk i było większe o 0,5% w porównaniu do grudnia 2017 r. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem było wynikiem
wzrostu pogłowia krów o 1,9% oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat więcej o 1,1%.

 

[1] Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej obejmującego:

- wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

- wylosowane gospodarstwa  indywidualne  (40 tys. gospodarstw - próba około 2%).