POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R.
Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan na 1 czerwca