POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2019 R.
 

Według wstępnych danych w województwie dolnośląskim pogłowie bydła w czerwcu 2019 r. liczyło 106,1 tys. sztuk i było większe o 1,3% w porównaniu do czerwca 2018 r. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem było wynikiem wzrostu pogłowia krów o 4,7% oraz cieląt w wieku poniżej 1 roku o 1,2%..