Według wstępnych danych w województwie dolnośląskim pogłowie bydła w czerwcu 2021 r. liczyło 100,8 tys. sztuk i było niższe o 2,9% w porównaniu analogicznego okresu 2020 r. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem było przede wszystkim wynikiem spadku populacji dorosłego bydła w wieku 2 lat i więcej.

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2021 r. liczyło 161,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 2,5%. Największy wzrost pogłowia w skali roku wystąpił w grupie świń o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów.