Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pomoc doraźna w województwie dolnośląskim w 2020 r.

19.05.2021
Pomoc doraźna w województwie dolnośląskim w 2020 r.
Czytaj dalej

Działalność muzeów w województwie dolnośląskim w 2020 r.

14.05.2021
Działalność muzeów i ich oddziałów w województwie dolnośląskim w 2020 r. na tle innych województw i kraju. Liczba placówek, posiadanych przez nie muzealiów, zorganizowanych wystaw oraz zwiedzających.
Czytaj dalej

Sytuacja demograficzna w województwie dolnośląskim w 2020 r.

30.04.2021
Krótka informacja zawierająca podstawowe dane charakteryzujące sytuację demograficzną w województwie dolnośląskim w 2020 r., tj. liczbę ludności według stanu w dniu 31 grudnia, liczbę urodzeń, zgonów, przyrost naturalny oraz saldo migracji odnotowane w ciągu roku, a także dynamikę ww. wartości w porównaniu do poprzedniego roku. Rok 2020 był kolejnym, w którym w województwie dolnośląskim odnotowano zmniejszenie się liczby ludności w porównaniu do roku poprzedniego. Zarejestrowano mniej nowo zawartych małżeństw oraz urodzeń żywych, natomiast znacznie więcej zgonów. Dolnośląskie należało do województw, w których saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały należało do najwyższych w kraju.
Czytaj dalej

Krwiodawstwo w województwie dolnośląskim w 2020 r.

20.04.2021
Krwiodawstwo w województwie dolnośląskim w 2020 r.
Czytaj dalej

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w województwie dolnośląskim w okresie styczeń-sierpień 2020 r.

02.11.2020
Podstawowe informacje dotyczące liczby turystów oraz wykorzystania obiektów noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych w województwie dolnośląskim.
Czytaj dalej

Trwanie życia w zdrowiu w województwie dolnośląskim w 2019 r.

19.10.2020
Informacja zawiera podstawowe dane o wskaźnikach charakteryzujących stan zdrowia populacji województwa dolnośląskiego, a także ocenę jej starzenia się.
Czytaj dalej

Sytuacja demograficzna w województwie dolnośląskim w I półroczu 2020 r.

13.10.2020
Krótka informacja zawierająca podstawowe dane charakteryzujące sytuację demograficzną w województwie dolnośląskim w I półroczu 2020 r.
Czytaj dalej

Lecznictwo uzdrowiskowe i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej w województwie dolnośląskim w 2019 r.

21.08.2020
W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim funkcjonowało 16 szpitali uzdrowiskowych, 31 sanatoriów uzdrowiskowych, 2 przychodnie i 8 zakładów przyrodoleczniczych obsługujących kompleksy uzdrowiskowe.
Czytaj dalej

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie dolnośląskim w 2019 r.

08.07.2020
Podstawowe informacje o liczbie przychodni oraz praktyk lekarskich i stomatologicznych, a także liczbie udzielonych porad w podmiotach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Czytaj dalej

Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna w województwie dolnośląskim w 2019 r.

02.07.2020
Podstawowe informacje o liczbie zespołów ratownictwa medycznego działających w województwie dolnośląskim, udzielonych świadczeniach zdrowotnych w miejscu zdarzenia, korzystających z doraźnej pomocy medycznej.
Czytaj dalej

Żłobki i kluby dziecięce w województwie dolnośląskim w 2019 r.

23.06.2020
Podstawowe informacje o żłobkach i klubach dziecięcych w województwie dolnośląskim – liczba placówek, oferowanych przez nie miejsc oraz uczęszczających dzieci, a także wskaźniki charakteryzujące m.in. dostępność opieki nad małymi dziećmi.
Czytaj dalej

Krwiodawstwo w województwie dolnośląskim w 2019 r.

12.06.2020
Podstawowe informacje dotyczące liczby krwiodawców, donacji oraz wyprodukowanych jednostek krwi i osocza w województwie dolnośląskim.
Czytaj dalej

Emisja zanieczyszczeń powietrza w województwie dolnośląskim w 2019 r.

05.06.2020
Podstawowe informacje o emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych działających w województwie dolnośląskim w 2019 r. w porównaniu z latami wcześniejszymi.
Czytaj dalej

Turystyka w województwie dolnośląskim w marcu 2020 r.

03.06.2020
Podstawowe informacje dotyczące liczby turystów oraz wykorzystania obiektów noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych w województwie dolnośląskim.
Czytaj dalej

Radni organów jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2019 r.

27.05.2020
W Dniu Samorządu Terytorialnego prezentujemy Państwu krótką informację o dolnośląskich radnych.
Czytaj dalej

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie dolnośląskim w 2019 r.

27.05.2020
Podstawowe informacje o zakładach stacjonarnych pomocy społecznej w województwie dolnośląskim – liczba placówek, dostępnych miejsc, osób w nich przebywających, a także o personelu w nich pracującym.
Czytaj dalej

Kina stałe w województwie dolnośląskim w 2019 r.

21.05.2020
Podstawowe informacje o kinach stałych działających w województwie dolnośląskim w końcu 2019 r. – liczba obiektów, miejsc na widowni, sal projekcyjnych, wyświetlonych filmów oraz widzów na tle poprzednich lat, a także kraju i innych województw.
Czytaj dalej

Piecza zastępcza w województwie dolnośląskim w 2019 r.

15.05.2020
Najważniejsze informacje o rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także o liczbie dzieci pozostających pod ich opieką w 2019 r. wraz z porównaniem do lat wcześniejszych.
Czytaj dalej

Działalność wystawiennicza w województwie dolnośląskim w 2019 r.

11.05.2020
Najważniejsze informacje o działalności galerii i salonów sztuki w 2019 r., liczbie zorganizowanych wystaw i ekspozycji oraz zwiedzających te instytucje.
Czytaj dalej

Działalność muzeów w województwie dolnośląskim w 2019 r.

11.05.2020
Działalność muzeów i ich oddziałów w województwie dolnośląskim w 2019 r. na tle innych województw i kraju. Liczba placówek, posiadanych przez nie muzealiów, zorganizowanych wystaw oraz zwiedzających.
Czytaj dalej

Działalność teatrów i instytucji muzycznych w województwie dolnośląskim w 2019 r.

11.05.2020
Podstawowe dane o działalności scenicznej w 2019 r., tj. liczba teatrów i instytucji muzycznych, miejsc na widowni, zorganizowanych przedstawień i koncertów oraz widzów, a także podstawowe wskaźniki i miejsce województwa dolnośląskiego w rankingu z innymi województwami.
Czytaj dalej

Sytuacja demograficzna w województwie dolnośląskim w 2019 r.

30.04.2020
Informacja zawierająca podstawowe dane charakteryzujące sytuację demograficzną w województwie dolnośląskim w 2019 r.
Czytaj dalej
Do góry