Najważniejsze informacje o działalności galerii i salonów sztuki w 2019 r., liczbie zorganizowanych wystaw i ekspozycji oraz zwiedzających te instytucje.