Najważniejsze informacje o rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także o liczbie dzieci pozostających pod ich opieką w 2019 r. wraz z porównaniem do lat wcześniejszych.

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim pieczą zastępczą objętych było 7,5 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. W ciągu roku zmniejszyła się łączna liczba rodzin i placówek sprawujących pieczę, natomiast liczba dzieci i wychowanków pozostających pod ich opieką utrzymała się na tym samym poziomie.

Liczba rodzinnych domów dziecka w województwie dolnośląskim wzrosła w ciągu 5 lat o blisko 50%.