Podstawowe informacje o żłobkach i klubach dziecięcych w województwie dolnośląskim – liczba placówek, oferowanych przez nie miejsc oraz uczęszczających dzieci, a także wskaźniki charakteryzujące m.in. dostępność opieki nad małymi dziećmi.
W latach 2015-2019 liczba placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie dolnośląskim wzrosła o blisko 80%. W naszym województwie w 2019 r. odnotowano najwyższy w kraju wskaźnik dostępności opieki nad małymi dziećmi, a także najwyższy w kraju wskaźnik liczby podopiecznych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat.