Podstawowe dane o działalności scenicznej w 2019 r., tj. liczba teatrów i instytucji muzycznych, miejsc na widowni, zorganizowanych przedstawień i koncertów oraz widzów, a także podstawowe wskaźniki  i miejsce województwa dolnośląskiego w rankingu z innymi województwami.