Podstawowe informacje o zakładach stacjonarnych pomocy społecznej w województwie dolnośląskim – liczba placówek, dostępnych miejsc, osób w nich przebywających, a także
o personelu w nich pracującym.

W latach 2010–2019 liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie dolnośląskim wzrosła o blisko 30%.

Wskaźnik liczby miejsc w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców
w województwie dolnośląskim należał do najniższych w kraju.