Działalność muzeów i ich oddziałów w województwie dolnośląskim w 2019 r. na tle innych województw i kraju. Liczba placówek, posiadanych przez nie muzealiów, zorganizowanych wystaw oraz zwiedzających.