Podstawowe informacje o emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych działających w województwie dolnośląskim w 2019 r. w porównaniu z latami wcześniejszymi.

W 2019 r. na terenie naszego województwa działały 133 zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza i było to mniej w porównaniu do roku poprzedniego o 2 (tj. 1,5%). Wskaźnik redukcji zanieczyszczeń pyłowych odnotowany w województwie dolnośląskim należał do najwyższych w kraju (99,9%).

Dolnośląskie zajmowało ponadto w 2019 r. 1. miejsce w kraju pod względem wysokości wskaźnika redukcji zanieczyszczeń gazowych (95,9%).