Podstawowe informacje o liczbie przychodni oraz praktyk lekarskich i stomatologicznych, a także liczbie udzielonych porad w podmiotach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

W 2019 r. w województwie dolnośląskim w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działało 1611 przychodni, 437 praktyk lekarskich i 344 praktyki stomatologiczne. Województwo dolnośląskie w 2019 r. zajmowało 5. miejsce w kraju pod względem wysokości wskaźnika liczby udzielonych porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.