Podstawowe informacje dotyczące liczby krwiodawców, donacji oraz wyprodukowanych jednostek krwi i osocza w województwie dolnośląskim.

Spośród ponad 50 tys. dolnośląskich krwiodawców tylko 1 osoba nie była dawcą honorowym.

Wskaźnik liczby krwiodawców na 10 tys. mieszkańców w województwie dolnośląskim należał do najwyższych w kraju (3. lokata)