O wysokiej atrakcyjności województwa dolnośląskiego stanowią walory kulturowe, przyrodnicze oraz dostępność komunikacyjna i dobry stan zagospodarowania turystycznego. Dobrze rozwinięta infrastruktura sprawie, że region jest także popularnym kierunkiem podróży biznesowo-konferencyjnych. Wysoką atrakcyjność turystyczną region zyskuje dzięki dużej atrakcyjności turystycznej miasta Wrocławia oraz w szczególności powiatów o znaczących walorach środowiskowych i kulturowych, korzystających także z atrakcyjności turystycznej obszarów przygranicznych, tj. kłodzkiego i jeleniogórskiego. 

W 2018 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim skorzystało 3,7 mln turystów, którym udzielono 9,0 mln noclegów. W porównaniu do 2017 r. było to więcej odpowiednio o 10,0% i o 6,4%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2018 r. wyniósł 38,4% (o 1,5 p.proc. więcej niż przed rokiem), a stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych – 47,7% (więcej o 2,2 p.proc.).