Prezentowane dane dotyczą turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

Turystyka jest jednym z sektorów gospodarki bezpośrednio dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Wprowadzane w 2020 r. obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich spowodowały znaczny spadek liczby osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w porównaniu z latami ubiegłymi.

W ciągu roku liczba obiektów noclegowych w bazie noclegowej turystyki w województwie dolnośląskim zmniejszyła się o 19, jednakże liczba miejsc noclegowych wzrosła o 1,3 tys. (tj. o 1,8%).

W 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim skorzystało 2,1 mln turystów, którym udzielono 5,5 mln noclegów. W porównaniu do 2019 r. było to mniej odpowiednio o 47,4% i o 42,7%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2020 r. wyniósł 26,3% (o 13,1 p.proc. mniej niż przed rokiem), a stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych – 31,7% (mniej o 18,4 p.proc.).

W 2020 r. o ponad 65% w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim.