Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w Polsce jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Dane pozyskiwane są z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1. Badaniem objęte są turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. Począwszy od 2012 r. zmianie uległ zakres prezentowanych danych poprzez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych oraz kwater agroturystycznych.

W 2015 r. w woj. dolnośląskim odnotowano spadek liczby turystycznych obiektów noclegowych oraz miejsc noclegowych, wzrosła natomiast liczba turystów korzystających z noclegów, a także liczba udzielonych noclegów. Odnotowano wyższy w skali roku stopień wykorzystania miejsc noclegowych.