Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, a także koniunktury gospodarczej i wpływu pandemii COVID-19 na działalność sektora przedsiębiorstw. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007 oraz powiatów.