Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, a także koniunktury gospodarczej. W związku ze zniesieniem 16 maja 2022 r. stanu pandemii COVID-19 na terenie kraju, od czerwca br. w badaniu koniunktury gospodarczej nie są zadawane pytania dotyczące wpływu pandemii na koniunkturę. Główny Urząd Statystyczny w kwietniu 2022 r. włączył do badania koniunktury gospodarczej pytania dotyczące skutków wojny na Ukrainie i zadawanie pytań w tym zakresie będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach.

Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007 oraz powiatów.