Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, wyników finansowych, a także koniunktury gospodarczej. W badaniu koniunktury do funkcjonującego od kwietnia 2020 r. bloku pytań dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę, w kwietniu 2022 r. zostały dodane pytania odnoszące się do konsekwencji wojny w Ukrainie.

Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007 oraz powiatów.