Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Sytuacja demograficzna województwa dolnoślaskiego w 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 06.11.2018
Częstotliwość wydania: Roczna

Podstawowy zakres tematyczny publikacji jest kontynuacją i rozszerzeniem działów tematycznych ukazującego się corocznie opracowania „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim" i obejmuje zmiany w stanie i strukturze ludności; ruch naturalny ludności (małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia i zgony); przebieg i charakter migracji (wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały).
Szeroko rozumiany potencjał demograficzny uznawany jest obecnie za ważny czynnik rozwoju regionalnego. Rosnące znaczenie determinant demograficznych na kształtowanie się sytuacji społeczno-­gospodarczej regionu powoduje wzrost zapotrzebowania na dane statystyczne z tego zakresu.
Przeprowadzona w publikacji synteza informacji dostarczanych przez podstawowe miary demograficzne umożliwiła przedstawienie specyfiki potencja/u demograficznego województwa dolnośląskiego na tle innych województw, w szczególności określenie poziomu zróżnicowania przemian ludnościowych w układzie przestrzennym (powiatowym, gminnym) oraz identyfikację negatywnych zjawisk - zagrożeń demograficznych.
W porównaniu z poprzednią edycją opracowania dodatkowo dokonano klasyfikacji jednostek terytorialnych (powiatów i gmin) do określonego typu demograficznego, wykorzystując w tym celu metodę Webba. Ponadto treść publikacji rozszerzono o standaryzację wybranych wskaźników eliminując w analizie porównawczej wpływ różnic w strukturze ludności według wieku.
Publikacja zawiera również uwagi metodologiczne, w których przedstawiono źródła informacji wykorzystywanych w publikacji oraz definicje podstawowych pojęć i wskaźników.
Wybrane zjawiska i zaobserwowane tendencje zilustrowano na kartogramach i wykresach.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
Do góry