Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.07.2016
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przekazuje Państwu kolejne wydanie, ukazującej się corocznie, publikacji „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim”, która jest opracowaniem tematycznym prezentującym podstawowe informacje statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej województwa dolnośląskiego w 2015 r.
Niniejsza publikacja przedstawia wyniki bilansu ludności, który został sporządzony według stanu w dniu 31.12. 2015 r. dla wszystkich jednostek podziału administracyjnego województwa. Bilans ten został opracowany przy przyjęciu za bazę do obliczeń wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.
Publikacja składa się z uwag metodycznych, syntetycznego opisu wyników badań oraz części tabelarycznej stanowiącej zasadniczą część opracowania. W uwagach metodycznych przedstawiono źródła informacji wykorzystywanych w publikacji oraz definicje pojęć i wskaźników. Syntetyczny opis wyników badań przedstawia charakterystykę procesów demograficznych w województwie dolnośląskim.
Podstawową – tabelaryczną część publikacji poprzedzają tablice przeglądowe zawierające wybrane informacje o stanie, ruchu ludności i natężeniu zjawisk demograficznych w latach 2005-2015, przedstawiające województwo dolnośląskie na tle kraju i innych województw oraz prezentujące ważniejsze dane o podregionach. Informacje demograficzne zawarte w tablicach szczegółowych podzielono na trzy główne działy, w których kolejno zaprezentowano: stan i strukturę ludności; ruch naturalny ludności (małżeństwa,
separacje, rozwody, urodzenia i zgony); migracje (wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały oraz dotyczące ludności zameldowanej na pobyt czasowy).
Informację o ludności województwa dolnośląskiego podano w podziale na miasta i wieś oraz podregiony, powiaty i gminy. Wybrane zjawiska i relacje zilustrowano na mapach i wykresach.
Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu http://wroclaw.stat.gov.pl/ oraz na płycie CD.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
Do góry