Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 07.08.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przekazuje Państwu wybrane fragmenty kolejnego wydania ukazującej się corocznie publikacji „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim", prezentującej podstawowe informacje statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej województwa dolnośląskiego w 2014 r.

Niniejsza publikacja przedstawia wyniki bilansu ludności, który został sporządzony według stanu w dniu 31.12. 2014 r. dla wszystkich jednostek podziału administracyjnego województwa. Bilans ten został opracowany przy przyjęciu za podstawę do obliczeń wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.

Podstawową – tabelaryczną część publikacji poprzedzają tablice przeglądowe, zawierające wybrane informacje o stanie, ruchu ludności i natężeniu zjawisk demograficznych w latach 2005-2014, przedstawiające województwo dolnośląskie na tle kraju i innych województw oraz prezentujące ważniejsze dane o podregionach. Informacje demograficzne zawarte w tablicach szczegółowych podzielono na cztery główne działy, w których kolejno zaprezentowano: stan i strukturę ludności; ruch naturalny ludności (małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia i zgony); migracje (wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały oraz dotyczące ludności zameldowanej na pobyt czasowy) i wyniki prognozy ludności dla lat 2015-2050.

Informację o ludności województwa dolnośląskiego podano w podziale na miasta i wieś oraz podregiony, powiaty i gminy. Wybrane zjawiska i relacje zilustrowano na mapach i wykresach.

Syntetyczny opis wyników badań, przedstawiający charakterystykę procesów demograficznych w województwie dolnośląskim zamieszczony będzie w późniejszym terminie.

Publikacja w sprzedaży:
Cena książki: 25 zł
Cena CD-ROM: 15 zł

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy

Pliki do pobrania

Do góry