Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.07.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Niniejsza publikacja przedstawia wyniki bilansu ludności, który został sporządzony według stanu w dniu 31.12.2013 r. dla wszystkich jednostek podziału administracyjnego województwa. Bilans ten został opracowany przy przyjęciu za bazę do obliczeń wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.
Podstawową – tabelaryczną część publikacji poprzedzają tablice przeglądowe zawierające wybrane informacje o stanie, ruchu ludności i natężeniu zjawisk demograficznych w latach 2005–2013, przedstawiające województwo dolnośląskie na tle kraju i innych województw oraz prezentujące ważniejsze dane o podregionach. Informacje demograficzne zawarte w tablicach szczegółowych podzielono na cztery główne działy, w których kolejno zaprezentowano: stan i strukturę ludności; małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia i zgony; migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały oraz informacje dotyczące ludności zameldowanej na pobyt czasowy .

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
Do góry