W województwie dolnośląskim w 2014 r. oddano do użytkowania 13953 mieszkania, tj. o 2502 (o 15,2%) mieszkania mniej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 9,5% w 2013 r.). We wszystkich formach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa zakładowego, odnotowano w skali roku spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania, w tym największy w budownictwie spółdzielczym (o 83,7%), następnie w budownictwie komunalnym (o 30%) oraz społecznym czynszowym (o 20,2%). Mieszkania oddane do użytkowania w województwie dolnośląskim w 2014 r. stanowiły 9,7% mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce, co dało  4. lokatę w kraju.