Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2018 r.

W 2018 r., w województwie dolnośląskim, oddano do użytkowania 6370 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 9,4% więcej niż przed rokiem, z czego 4,2 tys.  (65,7% ogółu) przekazano na wsi. W strukturze nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania dominowało budownictwo indywidualne – 63,2% wszystkich nowych budynków mieszkalnych. Przeciętna kubatura nowego budynku mieszkalnego wynosiła 6852,1 m3.

W 2018 r. oddano do użytkowania 18518 mieszkań, tj. więcej  o 8,5% niż w 2017 r. W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania, w porównaniu z 2017 r., wzrósł udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 3,9 p. proc. do 74,8%) i spółdzielczych (o 0,2 p. proc. do 1,4%).