W 2013 r. na terenie województwa dolnośląskiego przekazano do użytkowania 5921 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 107 (o 1,8%) więcej niż w 2012 r. Łączna kubatura tych budynków wyniosła 6501,4 tys. m3 i była o 278,1 tys. m3 (o 4,5%) większa niż rok wcześniej. W miastach w 2013 r. oddano do użytkowania 1708 budynków mieszkalnych, co stanowiło 28,8% ogółu oddanych budynków w województwie, natomiast na wsi – 4213, tj. 71,2%.