W 2015 r. na terenie województwa dolnośląskiego przekazano do użytkowania 5513 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 145 (o 2,6%) mniej niż w 2014 r. Łączna kubatura tych budynków wyniosła 5520,1 tys. m3 i była o 21,2 tys. m3 (o 0,4%) mniejsza niż rok wcześniej. W miastach w 2014 r. oddano do użytkowania 1737 budynków mieszkalnych, co stanowiło 31,5% ogółu oddanych budynków w województwie, natomiast na wsi –  3776, tj. 68,5%.