W 2022 roku kontynuowany był trend wzrostu ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Według stanu na 31 grudnia było ich 427,2 tys., o 16,2 tys. więcej niż w 2021 r. (wzrost o 3,9%).

Pod względem liczby podmiotów dolnośląskie zajmowało 5. lokatę w kraju wśród województw. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców województwo dolnośląskie było na 3. miejscu w kraju.

W ogólnej liczbie podmiotów 283,7 tys., tj. 66,4% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zdecydowaną większość, bo 401,7 tys. jednostek, tj. 94,0% ogólnej liczby podmiotów, stanowiły jednostki sektora prywatnego.

Najwięcej podmiotów w województwie dolnośląskim zarejestrowanych było w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 78,5 tys. (18,4%), budownictwo – 58,0 tys. (13,6%) oraz obsługa rynku nieruchomości – 47,0 tys. (11,0%).

Na koniec grudnia 2022 r. na 10 tys. ludności przypadało 981 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 45 więcej niż rok wcześniej), w tym najwięcej we Wrocławiu – 1278 oraz w powiatach wrocławskim – 1232, karkonoskim – 1149 i w Jeleniej Górze - 1146. Najmniej było ich w powiatach: polkowickim – 603, zgorzeleckim – 707 i wołowskim – 709.

Na 100 nowo zarejestrowanych podmiotów średnio przypadały 52 wyrejestrowane.