W 2021 roku kontynuowany był trend wzrostu ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Według stanu na 31 grudnia było ich 411,0 tys., o 14,9 tys. więcej niż w 2020 r. (wzrost o 3,8%).

Pod względem liczby podmiotów dolnośląskie zajmowało 5. lokatę w kraju wśród województw. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców województwo dolnośląskie było na 3. miejscu w kraju.

W ogólnej liczbie podmiotów 271,1 tys., tj. 66,0% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zdecydowaną większość, bo 386,7 tys. jednostek, tj. 94,1% ogólnej liczby podmiotów, stanowiły jednostki sektora prywatnego.

Najwięcej podmiotów w województwie dolnośląskim zarejestrowanych było w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 78,6 tys. (19,1%), budownictwo – 54,9 tys. (13,4%) oraz obsługa rynku nieruchomości – 46,2 tys. (11,2%).

Na koniec grudnia 2021 r. na 10 tys. ludności przypadały 953 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (o 54 więcej niż rok wcześniej), w tym najwięcej w powiecie wrocławskim – 1297, Wrocławiu – 1251 oraz w powiecie karkonoskim – 1099. Najmniej było ich w powiatach: polkowickim – 574, zgorzeleckim – 676 i wołowskim – 681.

Na 100 nowo zarejestrowanych podmiotów średnio przypadało 50 wyrejestrowanych.