Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2017 r.