Dotyczy turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

W 2022 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim skorzystało 3,7 mln turystów, którym udzielono 9,6 mln noclegów. W porównaniu z 2021 r. było to więcej odpowiednio o 53,9% i o 49,3%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2022 r. wyniósł 38,8% (wobec 30,3% przed rokiem).