Prezentowane dane dotyczą turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

Turystyka jest jednym z sektorów gospodarki bezpośrednio dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. W 2021 r. sytuacja dotycząca turystycznych obiektów noclegowych była lepsza niż w 2020 r., kiedy to wprowadzono na terytorium Polski obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich. Nadal jednak skutki pandemii widoczne są w prowadzonej działalności turystycznej.

W ciągu roku liczba obiektów noclegowych w bazie noclegowej turystyki w województwie dolnośląskim zmniejszyła się o 67.

Liderami pod względem liczebności bazy noclegowej w województwie dolnośląskim są powiaty karkonoski i kłodzki oraz miasto Wrocław.

W 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim skorzystało 2,4 mln turystów, którym udzielono 6,5 mln noclegów. W porównaniu do 2020 r. było to więcej odpowiednio o 17,3% i o 17,0%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2021 r. wyniósł 30,3% (wobec 26,3% przed rokiem).