Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w Polsce jest stałe ba-danie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Informacje pozyskiwane są za pośrednictwem sprawozdań o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki KT-1 w poszczególnych miesiącach.
Konieczność dostosowania badań do nowego prawodawstwa unijnego skutkowało rozszerzeniem za-kresu podmiotowego badania bazy noclegowej. Od 2010 r. sprawozdawczością miesięczną na formularzu KT-1 objęto obiekty indywidualnego zakwaterowania posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych oraz wprowadzono roczne badanie reprezentacyjne pokoi gościnnych/kwater prywatnych i kwater agroturystycznych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych (ankieta KT-2).