W 2020 r. wartość sprzedaży detalicznej w cenach bieżących w przedsiębiorstwach handlowych i nie-handlowych działających na terenie województwa dolnośląskiego wyniosła 55,7 mld zł i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 8,1%. Zmniejszeniu uległa również wartość sprzedaży z działalności gastronomicznej – o 26,9%. Natomiast sprzedaż hurtowa osiągnęła większą wartość niż w 2019 r. (o 9,4%).

Sprzedaż detaliczna towarów (w cenach bieżących, łącznie z podatkiem VAT) zrealizowana przez dolnośląskie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w 2020 r. wynosiła 55,7 mld zł i była o 5,5 mld zł niższa niż przed rokiem, tj. o 8,1% niższa (w skali kraju o 2,9% niższa niż przed rokiem). Dolnośląskie należało do grupy województw, w których odnotowano największe zmniejszenie wartości sprzedaży detalicznej w porównaniu do 2019 r., podczas gdy w 8 województwach wystąpił wzrost (w tym największy w województwie podlaskim – wzrost o 7,7%).