W 2021 r. wartość sprzedaży detalicznej w cenach bieżących w przedsiębiorstwach handlowych i niehandlowych działających w województwie dolnośląskim wyniosła 64,9 mld zł i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 16,6%. Sprzedaż hurtowa osiągnęła wartość 81,2 mld zł, tj. o 29,3% więcej niż w 2020 r. Zwiększeniu w skali roku uległy również przychody z działalności gastronomicznej – o 34,2%.