W 2022 r. wartość sprzedaży detalicznej w cenach bieżących w przedsiębiorstwach handlowych i nie-handlowych działających w województwie dolnośląskim wyniosła 73,8 mld zł i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 13,7%. Sprzedaż hurtowa osiągnęła wartość 94,9 mld zł, tj. o 16,8% więcej niż w 2021 r. Znacznemu zwiększeniu w skali roku uległy przychody z działalności gastronomicznej – o 31,7%.