News

View QR Code A A A save as pdf print

Publication Demographic situation of Dolnoslaskie Voivodship in 2018

13.08.2019
Demographic situation of Dolnoslaskie Voivodship in 2018
more

Publication Statistcical Bulletin of Dolnośląskie Voivodship I quarter 2019

30.05.2019
Basic indices characterising the socio-economic situation of the voivodship, i.a. in terms of the labour market, and wages and salaries, prices, finances, agriculture, industry, construction, trade and public safety.
more

Publication Wrocław - socio-economic situation I quarter 2019

30.05.2019
Data and indicators describing the economic situation of Wrocław supplemented by social issues and significant indicators of the economic situation in selected cities.
more

Publication Report on the socio-economic situation of donośląskie voivodship in 2018

21.05.2019
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5 lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
more

Publication Euroregion Nysa 2018 - selected statistical information

29.03.2019
The presented study contains a set of cross-sectional statistical information about Polish, Czech and German poviats belonging to the Euroregion Nysa. It is the result of cooperation of statisticians from the Statistical Office in Wrocław with partners from the National Statistical Office of Saxony in Kamenz and the Czech Statistical Office of the Representation in Liberec, conducted as part of the working structures of the Euroregion Nisa.
more

Publication Statistcical Bulletin of Dolnośląskie Voivodship III quarter 2018

29.11.2018
Basic indices characterising the socio-economic situation of the voivodship, i.a. in terms of the labour market, and wages and salaries, prices, finances, agriculture, industry, construction, trade and public safety.
more

Publication Wrocław - socio-economic situation III quarter 2017

30.11.2017
Data and indicators describing the economic situation of Wrocław supplemented by social issues and significant indicators of the economic situation in selected cities.
more

Publication Statistcical Bulletin of Dolnośląskie Voivodship III quarter 2017

30.11.2017
Basic indices characterising the socio-economic situation of the voivodship, i.a. in terms of the labour market, and wages and salaries, prices, finances, agriculture, industry, construction, trade and public safety.
more

Publication Statistcical Bulletin of Dolnośląskie Voivodship II quarter 2017

31.08.2017
Basic indices characterising the socio-economic situation of the voivodship, i.a. in terms of the labour market, and wages and salaries, prices, finances, agriculture, industry, construction, trade and public safety.
more

Publication Wrocław - socio-economic situation II quarter 2017

31.08.2017
Data and indicators describing the economic situation of Wrocław supplemented by social issues and significant indicators of the economic situation in selected cities.
more

Publication Wrocław - socio-economic situation I quarter 2017

02.06.2017
Data and indicators describing the economic situation of Wrocław supplemented by social issues and significant indicators of the economic situation in selected cities.
more

Publication Statistcical Bulletin of Dolnośląskie Voivodship I quarter 2017

02.06.2017
Basic indices characterising the socio-economic situation of the voivodship, i.a. in terms of the labour market, and wages and salaries, prices, finances, agriculture, industry, construction, trade and public safety.
more

Publication Wrocław - socio-economic situation IV quarter 2016

01.03.2017
Data and indicators describing the economic situation of Wrocław supplemented by social issues and significant indicators of the economic situation in selected cities.
more

Publication Wrocław - socio-economic situation III quarter 2016

30.11.2016
Data and indicators describing the economic situation of Wrocław supplemented by social issues and significant indicators of the economic situation in selected cities.
more

Publication Statistcical Bulletin of Dolnośląskie Voivodship III quarter 2016

30.11.2016
Basic indices characterising the socio-economic situation of the voivodship, i.a. in terms of the labour market, and wages and salaries, prices, finances, agriculture, industry, construction, trade and public safety.
more

Publication Wrocław - Culture 2016

23.09.2016
more

Publication Fixed assets and investment activity in dolnośląskie voivodship 2009—2012

07.02.2014
The purpose of the publication is to present information on value, dynamics and structure of investment outlays, as well as value and degree of consumption of fixed assets and the extent of their consumption for the whole national economy and companies employing more than 9 persons and the state self-government budgetary units.
more
up