W województwie dolnośląskim w końcu 2022 r. działało 183,4 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli o 7,1% więcej niż w 2021 r. (o 19,7% więcej niż w 2015 r.). W przedsiębiorstwach tych pracowało 330,9 tys. osób, tj. o 5,9% więcej w odniesieniu do sytuacji sprzed roku. Przychody ogółem osiągnęły poziom 131,2 mld zł (o 17,2% więcej), zaś koszty ogółem wyniosły 109,8 mld zł (o 17,9% więcej).