W województwie dolnośląskim w końcu 2019 r. działało 177,7 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli o 2,3% więcej niż w 2018 r. (oraz o 20,9% więcej niż w 2014 r.). W przedsiębiorstwach tych pracowało 331,0 tys. osób, tj. o 0,5% mniej w porównaniu do sytuacji sprzed roku (o 14,9% więcej w porównaniu do sytuacji sprzed 5 lat). Przychody z całokształtu działalności kształtowały się na poziomie 108379 mln zł (o 2,8% więcej), a koszty ogółem na poziomie 90293 mln zł (tylko o 0,1% więcej).