W województwie dolnośląskim w końcu 2020 r. działało 171,7 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli o 3,3% mniej niż w 2019 r. (oraz o 12,1% więcej niż w 2015 r.). W przedsiębiorstwach tych pracowało 327,5 tys. osób, tj. o 1,1% mniej w porównaniu do sytuacji sprzed roku (o 8,2% więcej w porównaniu do sytuacji sprzed 5 lat). Przychody ogółem osiągnęły poziom 109,6 mld zł (o 1,1% więcej), a koszty ogółem wyniosły 93,8 mld zł (o 3,9% więcej).