W województwie dolnośląskim w końcu 2018 r. działało 173,7 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli o 3,2% więcej niż w 2017 r. (oraz o 22,4% więcej niż w 2013 r.). W przedsiębiorstwach tych pracowało 332,8 tys. osób, tj. o 2,7% więcej w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Przychody z całokształtu działalności kształtowały się na poziomie 105438 mln zł (o 13,6% więcej), a koszty ogółem i nakłady na rzeczowe aktywa trwałe na poziomie 90202 mln zł (o 12,3% więcej) i 2569 mln zł (o 4,9% więcej).