Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2017 r.