W województwie dolnośląskim w roku akademickim 2019/20 działały 33 szkoły wyższe (łącznie z uczelniami resortowymi), w tym 13 szkół publicznych. Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. na dolnośląskich uczelniach kształciło się 117,6 tys. studentów, tj. o 2,1% mniej niż przed rokiem. W 2019 r. dyplom ukończenia studiów otrzymało 31,2 tys. absolwentów, tj. o 2,8% więcej niż w 2018 r. Odnotowano dalszy wzrost liczby studiujących cudzoziemców.