W woj. dolnośląskim w roku akademickim 2022/23 działały 33 szkoły wyższe, w tym 13 szkół publicznych. Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. na uczelniach kształciło się 114,7 tys. studentów (o 1,3% mniej niż przed rokiem), w tym 9,2 tys. cudzoziemców (o 10,6% więcej). W 2022 r. dyplom ukończenia studiów otrzymało 29,3 tys. absolwentów (o 2,0% mniej niż w 2021 r.).